شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص) با سلام شرکت حسابگران مبتکر کردستان یک شرکت حسابداری و مشاوره مالی است که جهت ارتقاع سطح کمی و کیفی عملیات حسابداری واحدهای تولیدی،خدماتی و بازرگانی و به منظور کاهش هزینه ها؛افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سود آماده ارائه خدمات به صاحبان محترم مشاغل کوچک و بزرگ می باشد. http://hesabgaran20.mihanblog.com 2020-08-12T23:17:45+01:00 text/html 2020-05-03T20:23:41+01:00 hesabgaran20.mihanblog.com آدام اسمیت نرم افزار تحت اکسل حقوق و حق بیمه بر حسب ساعت کارکرد http://hesabgaran20.mihanblog.com/post/622 <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همراهان گرامی در این فایل موارد به شرح ذیل بیان شده است :</b></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>* امکان ورود اطلاعات پایه شامل حقوق روزانه ؛ بن کارگری و حق مسکن و محاسبه خودکار سایر مبالغ</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>* محاسبه میزان حقوق و دستمزد بر حسب یک ساعت کارکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>* محاسبه مزایا (عیدی و سنوات ) بر حسب یک ساعت کارکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>* محاسبه حق بیمه بر حسب یک ساعت کارکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>* محاسبه حق بیمه پرسنلی که به صورت ساعتی (پار وقت) در مجموعه مشغول به فعالیت می باشند و مایل به پرداخت کامل حق بیمه از حساب خود هستند</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>* تبدیل کارکرد ساعتی به تعداد روز جهت ارسال لیست بیمه</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>و ...&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جهت دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/hoqoqsaati.xlsx" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/download.png" alt=""></a></div> text/html 2020-03-30T21:00:08+01:00 hesabgaran20.mihanblog.com آدام اسمیت رکود در کمین بازارها نشسته است http://hesabgaran20.mihanblog.com/post/619 <h2 class="uptitle" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 10px 0px 0px;"><span style="color: rgb(1, 59, 130);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">اقتصاد جهان در سال ۱۳۹۹</font></span></h2><div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; padding: 10px 20px; background: rgb(249, 249, 249); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سال ۱۳۹۹ برای بازارهای جهانی سالی پر‌التهاب و بااهمیت خواهد بود چراکه علاوه‌بر ریسک‌های سیاسی- اقتصادی موجود، اپیدمی ویروس کرونا نیز بر شدت نااطمینانی‌ها افزوده و رکود مالی در سراسر دنیا را تشدید کرده است. اصلاح بازارهای سهام جهانی یا به تعبیر دیگر تغییر محتمل سیکل افزایشی بازارها به روند کاهشی، منحنی سابق بازدهی اوراق خزانه داری، رکورد حجم بدهی‌های جهانی، خطر گسترش ویروس کرونا برای اقتصاد بین‌المللی همگی از جمله ریسک‌های سال آتی شمسی محسوب می‌شوند.</font></div><div class="lead justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; line-height: 25px; padding: 10px 20px; background: rgb(249, 249, 249);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/SLQmsp3EhFsG3lzJEsf22eOiJQmua3MgOyr6PNtOwetTpD5-k6-_ow5ev8sXAj6ekmCG0s269x0W0qh66ymup9qVUZhbQyI8f3FE2r_Cb9w0vhcX1yZHUiZZ_SwHBdukkblZiWMduwh3ASkbEWxRp_j1Cvi_35gkR2nVKybBD8sL10RXB74BqrkaXF0jcLMMJpdsn2T6Vowhk2JfNyS5zR8B7yr6jyhUov-_4FK6udIa9uavJa5979ZTpg2Cb6vdaCpQrU_YzZ2ZMr5h9Iw-EBkTHAp4SKSDyz2q-AlksoGGJ5MY" alt=""></div><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 1.1em; box-shadow: none; padding: 0px 10px; border-radius: 5px; border-top: 0px solid rgb(221, 221, 221) !important;"><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(63, 63, 63);"><h2 style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 8px 0px 0px; padding: 0px; text-indent: 8px; color: rgb(19, 19, 19); text-align: justify;"><br></h2></div></div></div> text/html 2020-03-30T20:46:57+01:00 hesabgaran20.mihanblog.com آدام اسمیت تصمیم بیمه‌ای در مورد ۱۰ رسته فعالیت زیان‌دیده از کرونا http://hesabgaran20.mihanblog.com/post/620 <div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 25px; padding: 10px 20px; background: rgb(249, 249, 249);"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span class="src-b" style="box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85);">&nbsp;</span>انتشار ویروس کرونا، علاوه بر تهدید سلامتی جامعه و جان شهروندان،&nbsp;</font></div><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/mcvo829wrFGntt_TMFnCIrNzi1oMhwhV15YrhYWlEkuYxZwX1Kfawa8m356fA-S9RS3EYD8zr6Nzrz7WUleYf_GCdSMVGPrD9QK2X4yFSCGMi8Q" alt=""><span style="background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با اثرگذاری عمیق بر فضای کسب‌وکار، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآورده است که زیان‌های بزرگی را در ماه پایان سال به این کسب‌وکارها وارد کرده است. زیان اقتصادی کرونا باعث شده است برخی کسب‌وکارها از ایفای تعهدات خود به نظام بانکی، نظام مالیاتی، بیمه و تامین‌اجتماعی و حتی کارکنان خود ناتوان شوند و این مساله اتخاذ تدابیری در جهت مساعدت به این کسب‌وکار برای حفظ اشتغال و توان اقتصادی کشور را ضروری کرده است.</font></span> text/html 2020-03-30T20:39:48+01:00 hesabgaran20.mihanblog.com آدام اسمیت بسته حمایت از صنایع کرونایی http://hesabgaran20.mihanblog.com/post/618 <div class="lead justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 25px; padding: 10px 20px; background: rgb(249, 249, 249);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3"><span class="src-b" style="box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85);">دنیای اقتصاد :&nbsp;</span>جزئیات بسته حمایت از صنایع کرونایی از سوی «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد. شیوع ویروس کرونا در کشور و اثر آن بر بخش تولید و تجارت، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش و به‌منظور کاهش اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد کسب‌و‌کارها، بسته‌ای تدوین کند تا از این طریق بنگاه‌های تولیدی بتوانند ادامه حیات دهند. در بسته پیشنهادی این وزارتخانه، راهکارهای سیاستی از طرف «عرضه و تقاضا» مورد توجه قرار گرفته است.</font></div><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 1.1em; box-shadow: none; padding: 0px 10px; border-radius: 5px; border-top: 0px solid rgb(221, 221, 221) !important;"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; width: 288.719px; float: right; padding-left: 12px;"><a class="fancybox contain-img" href="https://static4.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/JkBUxAMVjqXE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzrd8t4zyrU37lBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXJGjY9M5rhbwA,,/03-01.jpg" title="بسته حمایت از صنایع کرونایی" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block;"><img src="https://static4.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/JkBUxAMVjqXE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzrd8t4zyrU37lBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXJGjY9M5rhbwA,,/03-01.jpg" alt="بسته حمایت از صنایع کرونایی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; display: block; width: 276.719px; height: auto; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.12) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.24) 0px 1px 2px;"><span class="img-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 4px 0px; text-align: center; display: block; color: rgb(68, 68, 68); border-bottom: 1px solid rgb(230, 230, 230);"></span></a></div><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(63, 63, 63);"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; margin: 20px 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3">بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از بخش تولید و تجارت منتشر شد. شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات ناشی از آن بر بخش تولید و تجارت موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش برای کاهش اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد بنگاه‌های تولیدی بسته‌ای پیشنهادی را تدوین کند تا به این طریق در دوران کرونا بنگاه‌های تولیدی بتوانند ادامه حیات دهند. در بسته پیشنهادی از سوی این وزارتخانه راهکارهای سیاستی از طرف «عرضه و تقاضا» مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا نیز بسته‌های پیشنهادی به منظور کاهش آثار سوء این بیماری تدوین کرده بودند تا به این طریق بتوانند میزان آسیب بنگاه‌ها از این ویروس را کاهش دهند. فرمول جبران پیامد اقتصادی کرونا در سایر کشورها نیز در برگیرنده دو محل «عرضه (هزینه) و «تقاضا (درآمد)» را در بر می‌گیرد که با این شرایط می‌توان گفت فرمول پیش بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل کشورهای درگیر با این ویروس در یک راستا قرار دارد.</font></p></div></div></div> text/html 2020-03-24T20:59:43+01:00 hesabgaran20.mihanblog.com آدام اسمیت متقاضیان بیمه بیکاری الکترونیکی درخواست بدهند http://hesabgaran20.mihanblog.com/post/621 <header class="item-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right;"><br></header><div class="item-body content-full-news" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin-top: 10px; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 20px 0px; width: 328.328px; float: left;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2020/01/15/3/61542004.jpg" alt="متقاضیان بیمه بیکاری الکترونیکی درخواست بدهند" class="" title="متقاضیان بیمه بیکاری الکترونیکی درخواست بدهند" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 328.328px; height: auto !important;"></figure><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه امسال بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات کار و کاریابی‌های غیر دولتی به شکل الکترونیکی صورت می‌پذیرد.</font></p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">‎به گزارش ایسنا، در پی&nbsp;ابلاغیه مشترک معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به منظور ارئه خدمات بهتر در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری از طریق سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری انجام می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">این سامانه بدون مراجعه حضوری به ادارات کار و حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه طراحی شده است.</span></p></div></div> text/html 2020-03-20T20:30:00+01:00 hesabgaran20.mihanblog.com آدام اسمیت .... http://hesabgaran20.mihanblog.com/post/617 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/192839.jpg" alt=""></div></div></blockquote>