نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه پارلمان در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ماده ۶ آن موافقت کردند.