معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه از کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود،‌گفت: مردم باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند.

 علی‌رضا طاری بخش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، تصریح کرد: از محصولات کشاورزی فرآوری نشده، کالاهای اساسی و خدمات بهداشتی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.


معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مردم برای خرید میوه و سایر کالاهای اساسی مانند برنج، ‌روغن، گوشت و… مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند، ادامه داد: در مورد این کالاها به هیچ وجه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود و مردم باید از این موضوع اطلاع داشته باشند.